Persoană la birou cautând pe o tabletă serviciul de externalizare a responsabilităților de mediu

Externalizare responsabilități mediu

Persoanele juridice care dețin autorizație / autorizație integrată de mediu au obligația să desemneze o persoană responsabilă cu îndeplinirea obligațiilor de mediu, inclusiv privind gestiunea deșeurilor. Această persoană poate fi un angajat al companiei, dar există posibilitatea delegării unei terțe persoane (companie de consultanță de mediu).

Responsabilul de mediu / cu gestiunea deșeurilor trebuie să aibă experiență în domeniu, ce poate fi dovedită prin absolvirea unor cursuri de specialitate.

Încălcarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Cu ce vă putem ajuta?

Ne puteți externaliza aceste responsabilități prin contract, unul dintre experții noștri preluând în totalitate responsabilitățile care incumbă din legislația aplicabilă – organizarea activității de protecția mediului, gestionarea deșeurilor, a substanțelor chimice periculoase, aspecte referitoare la responsabilitatea extinsă a producătorului, elaborare și implementare proceduri operaționale de mediu, evaluarea și monitorizarea impactului asupra mediului, asistență în cazul unui control din partea autorităților de mediu, etc.

Consultanții noștri dețin diplome recunoscute ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) pentru cod COR 325713 – Specialist management deșeuri și cod COR 325710 – Responsabil de mediu.

Prin externalizarea acestor obligații vă puteți desfășura activitatea in siguranță deoarece o echipa de profesioniști va gestiona aspectele referitoare la protecția mediului și conformarea cu legislația aplicabilă va fi asigurată.